Zamówienia publiczne

14 kwietnia 2016
L.P. Numer zamówienia Nazwa zamówienia publicznego Data ogłoszenia Termin składania ofert
1 GEO.I.263.1.2024 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce 30.01.2024 07.02.2024
2 GEO.I.263.2.2023 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce 27.01.2023 07.02.2023
1 GEO.I.262.1.2023 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce 05.01.2023 16.01.2023
2 GEO.III.262.2.2020 Ochrona obiektów Geoparku Kielce. 28.12.2020. 12.01.2021.
7 GEO.VIII.262.7.2019 Wykonanie robót budowlanych pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach 07.11.2019 22.11.2019
6 GEO.VIII.262.6.2019 Geopark -Kielce: Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno- biurowym i pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach. 15.10.2019 30.10.2019
5 GEO.VIII.262.5.2019 Wykonanie fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej z ogrodu botanicznego w Kielcach (odcinek w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej) 31.07.2019 19.08.2019
4 GEO.VIII.262.4.2019 GEOPARK Kielce: Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo –gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach. 29.04.2019 14.05.2019
3 GEO.VIII.262.3.2019 Zagospodarowanie terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”. 15.04.2019 30.04.2019
2 GEO.VIII.262.2.2019 Zagospodarowanie terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”. 14.03.2019 1.04.2019
1 GEO.III.262.1.2019 Ochrona obiektów Geoparku Kielce. 9.01.2019 17.01.2019
9 GEO.VIII.262.9.2018 Wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”. 17.10.2018 02.11.2018
8 GEO.VIII.262.8.2018 Wykonanie infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” oraz wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”. 14.09.2018 01.10.2018
7 GEO.VIII.262.7.2018 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynki A – galeria powrót do korzeni, w ogrodzie botanicznym w Kielcach. 11.09.2018 26.09.2018
6 GEO.VIII.262.6.2018 GEOPARK Kielce: Budowa ochrony obwodowej i monitoringu wizyjnego (II etap) wraz z uruchomieniem, w ogrodzie botanicznym w Kielcach. 29.08.2018 13.09.2018
5 GEO.VIII.262.5.2018 Wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 1 178 m2 oraz wykonanie instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach. 27.06.2018 12.07.2018
4 GEO.VIII.262.4.2018 Wykonanie zjazdu technicznego oraz instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach 29.05.2018 13.06.2018
3 GEO.VIII.262.3.2018 Wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego. 19.02.2018 6.03.2018
2 GEO.II.262.2.2018 Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach oraz budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie "zaprojektuj i wybuduj". 31.01.2018. 15.02.2018.
1 GEO.III.262.1.2018 Ochrona obiektów Geoparku Kielce 8.01.2018 16.01.2018
11 GEO.III.262.8.2017 Budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj 27.12.2017 15.01.2017
10 GEO.VIII.262.7.2017 Dostawa i montaż elementów małej architektury dla potrzeb Ogrodu Botanicznego w Kielcach. 15.11.2017 27.11.2017
9 GEO.II.262.6.2017 Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach. 3.11.2017 20.11.2017
8 GEO.II.262.5.2017 Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach. 12.10.2017 27.10.2017
7 GEO.II.262.4.2017 Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach. 11.09.2017. 27.09.2017.
6 GEO.VIII.263.3.2017 Kielce: Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury i budynku kasy w południowej części ogrodu botanicznego 2017.03.21 2017.04.05
5 GEO.II.262.2.2017 Kielce: Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina- ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia- obok istniejącego zabezpieczenia – część II. 15.02.2017 23.02.2017
4 GEO.III.262.1.2017 Ochrona obiektów Geoparku Kielce 05.01.2017 13.01.2017
3 GEO.VIII.262.3.2016 Kielce: Zagospodarowanie ogrodu mgieł w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach 23.05.2016 07.06.2016
2 GEO.III.262.2.2016 Modernizacja ekspozycji stałej w centrum geoedukacji wraz z projektem i budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń 20.04.2016 26.05.2016
1 GEO.VIII.262.1.2016 Kielce: Wykonanie instalacji elektrycznej w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach 02.03.2016 17.03.2016
x