Wykonanie robót budowlanych pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach

Numer zamówienia GEO.VIII.262.7.2019
Nazwa zamówienia Wykonanie robót budowlanych pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 619538-N-2019
CPV 45111200-0
Data ogłoszenia 07.11.2019
Termin 22.11.2019
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie nr 619538

SIWZ

SIWZ (1)

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji(1)

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7 Wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załącznik nr9

Załacznik nr10 dokumentacja techniczna

Załącznik nr10 rysunki

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

informacja nr 1 dla wykonawców

Rys. Nr 6

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – plik w formacie .pdf

informacja o wynikach

x