Ochrona obiektów Geoparku Kielce.

Numer zamówienia GEO.III.262.2.2020
Nazwa zamówienia Ochrona obiektów Geoparku Kielce.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych
CPV 79710000-4
Data ogłoszenia 28.12.2020.
Termin 12.01.2021.
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

Informacja dla wykonawców nr 1

SIWZ

siwz ochrona 2021 138o

Zał. nr 1 do siwz _ochrona 2021

Zał. nr 2 a,b,c,d do siwz_ochrona_2021

Zał. nr 2 do siwz_ochrona _2021

Zał. nr 3 do siwz_ochrona_2021

Zał. nr 4 do siwz _ochrona_2021

Zał. nr 5 do siwa _ochrona_2021

Zał. nr 6 do siwz_ochrona 2021

Zał. nr 7 do siwz_ochrona_2021

Zał. nr 8 do siwz_ochrona _2021

Zał. nr 9 do siwz _ochrona_2021

Zał. nr 10 do siwz_ochrona- 2021

Zał. nr 11 do siwz_ochrona oswiadczenia-o-grupie-kapitalowej

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert

x