Kielce: Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury i budynku kasy w południowej części ogrodu botanicznego .

Numer zamówienia GEO.VIII.263.3.2017
Nazwa zamówienia Kielce: Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury i budynku kasy w południowej części ogrodu botanicznego
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 47992-2017
CPV 45233220-7
Data ogłoszenia 2017.03.21
Termin 2017.04.05
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

SIWZ

SIWZ

Załącznik 10 część nr 1

Załącznik 10 część nr 2

Załącznik 11

Załącznik 12

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców nr 2

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 2

Informacja dla Wykonawców nr 3

Informacja dla Wykonawców nr 4

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 4

 

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

informacja_z_otwarcia_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

x