WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I EDUKACYJNEJ W PARKU KADZIELNIA W KIELCACH.

Numer zamówienia GEO.II.262.4.2017
Nazwa zamówienia Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 586 324-N-2017
CPV 45 00 00 00-7, 45 11 12 30-9, 45 23 31 62-2
Data ogłoszenia 11.09.2017.
Termin 27.09.2017.
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7a Wzór_umowy

załącznik nr 7b Wzor_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

przedmiar zad.1

przedmiar zad.1 przedmiar zad.2

AR_OPIS

AR_Zestawienie opraw

AR_1.01. ZAGOSPODAROWANIE AR_2.01. POCHYLNIA I _ RZUT AR_2.02. POCHYLNIA I _ ROZWINIĘCIE AR_2.03. POCHYLNIA I _ PRZEKRÓJ AR_3.01. SCHODY TERENOWE _ RZUT 1 AR_3.02. SCHODY TERENOWE _ RZUT 2 AR_3.03. SCHODY TERENOWE _ ROZWINIĘCIE AR_3.04. SCHODY TERENOWE _ PRZEKRÓJ B-B AR_4.01. KŁADKA _ RZUT AR_4.02. KŁADKA _ ROZWINIĘCIE AR_4.03. KŁADKA _ PRZEKRÓJ C-C AR_4.04. KŁADKA _ FILAR ŻELBETOWY.DETAL. AR_5.01. POCHYLNIA II _ RZUT AR_5.02. POCHYLNIA II _ ROZWINIĘCIE I. AR_5.03. POCHYLNIA II _ ROZWINIĘCIE II. AR_5.04. POCHYLNIA II _ PRZEKRÓJ D-D. AR_5.05. POCHYLNIA II _ PRZEKRÓJ E-E. AR_6.01. ŚCIEŻKA GRUNTOWA_RZUT AR_6.02. ŚCIEŻKA GRUNTOWA_PRZEKRÓJ 1 AR_6.03. ŚCIEŻKA GRUNTOWA_PRZEKRÓJ 2 AR_6.04. ŚCIEŻKA GRUNTOWA Z MURKIEM OPOROWYM_PRZEKRÓJ 1 AR_6.05. ŚCIEŻKA GRUNTOWA Z MURKIEM OPOROWYM_PRZEKRÓJ 2 AR_7.01. BALUSTRADA POCHYŁA _ PRZEKRÓJ AR_7.02. BALUSTRADA POCHYŁA _ AR_7.03. BALUSTRADA POCHYŁA _ AR_7.04. BALUSTRADA POCHYŁA _ AR_7.05. BALUSTRADA PROSTA _ PRZEKRÓJ AR_7.06. TYP OBRZEŻY BETONOWYCH _RZUT AR_7.07. OBRZEŻE BETONOWE NR 1 _ RZUT I PRZEKRÓJ AR_7.08. OBRZEŻE BETONOWE NR 2 _ RZUT I PRZEKRÓJ AR_7.09. OBRZEŻE BETONOWE NR 3 _ RZUT I PRZEKRÓJ AR_7.10. OBRZEŻE BETONOWE NR 4 _ RZUT I PRZEKRÓJ AR_7.11. ŁAWKA GABIONOWA TYP1 I TYP2 _ RZUT AR_7.12. ŁAWKA GABIONOWA TYP3 _ RZUT AR_7.13. ŁAWKA GABIONOWA_PRZEKRÓJ

IE_OPIS

IE_01_Rzuty

IE_02_Schematy

IE_03_Schematy

K_OPIS

K_01_Rzut fundamentów kładki K_02_Geometria kładki widok z góry K_03_Schemat układu łożysk K_11_Zbrojenie w przęśle kładki K_12_Zbrojenie nad podporą kładki K_13_Rozkład zbrojenia poprzecznego K_14_Rozkład zbrojenia dolnego K_15_Rozkład zbojenia górnego K_16_Detal dozbrojenia nad podporą K_21_Filar F1 K_22_Filar F2 K_23_Filar F3 K_24_Filar F4 K_25_Filar F5 K_30_Murek pod balustradę wzdłuż ścieżki K_31_Murek oporowy wzdłuż ścieżki K_32_Schody wzdłuż skarpy K_33_Schody wzdłuż skarpy. Schemat dylatacji K_34_Konstrukcja Balustrad K_35_Zbrojenie nakryw na pochylniach

SST – Kadzielnia

MAPA

PFU_OPIS PK_AR_1 PK_AR_2 PK_AR_3

Modyfikacje SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja dla wykonawców nr 1

informacja o unieważnieniu

Odpowiedzi na pytania

Odwołanie
Ogłoszenie wyników
x