Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce

Numer zamówienia GEO.I.263.2.2023
Nazwa zamówienia Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 2023/BZP 00062316/01
CPV 79710000-4
Data ogłoszenia 27.01.2023
Termin 07.02.2023
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3ce5f32-9e1f-11ed-9236-36fed59ea7dd

SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników
x