Wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 1 178 m2 oraz wykonanie instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.5.2018
Nazwa zamówienia Wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 1 178 m2 oraz wykonanie instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 579529-N-2018
CPV 45000000-7 ;45111200-0 45232120-9 77300000-3
Data ogłoszenia 27.06.2018
Termin 12.07.2018
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie nr 579529

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7a Wzór_umowy

załącznik 7 b wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

Przedmiar – utwardzenie terenu

Przedmiar Robót – niwelacja, ukształtowanie terenu i trwanik

Rys Nr 1 – lokalizacja terenu do utwardzenia

Rys Nr 2 – wymiary terenu do utwardzenia

Rys. Nr 1

Rys. Nr 2

Wytyczne_ławka

rys.1D

Rysunek z lokalizacją obszaru do niwelacji i wykonania trawnika

Wytyczne_trawnik

Załącznik nr 11 PFU

załącznik nr 12

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 1

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

informacja o wynikach

 

x