GEOPARK Kielce: Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo –gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.4.2019
Nazwa zamówienia GEOPARK Kielce: Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo –gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 542365-N-2019
CPV 45000000-7
Data ogłoszenia 29.04.2019
Termin 14.05.2019
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ (1)

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7 Wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

załącznik nr 9 Przedmiary

załącznik nr 10:

Architektura

Ekspertyza Techniczna

Inst. Elektryczne

Inst. Sanitarne

SPECYFIKACJA budowlana

Specyfikacja Elektryczna

STWIOR_IS_WEW_OB

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla wykonawców nr 1

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

informacja-o-wynikach

x