Wykonanie zjazdu technicznego oraz instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach

Numer zamówienia GEO.VIII.262.4.2018
Nazwa zamówienia Wykonanie zjazdu technicznego oraz instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 565092-N-2018
CPV 45000000-7
Data ogłoszenia 29.05.2018
Termin 13.06.2018
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie nr 565092

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7a Wzór_umowy

załącznik 7 b wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

Załączni Nr 9 Przedmiary

Załącznik Nr 10 Dokumentacja Techniczna

Załącznik Nr 11 PFU

 

Modyfikacje SIWZ

Informacja dla Wykonawców nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art

Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

informacja o wynikach – zad 1

informacja o unieważnieniu – zad 2

x