Wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.9.2018
Nazwa zamówienia Wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 637239-N-2018
CPV 45212120-3
Data ogłoszenia 17.10.2018
Termin 02.11.2018
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

 

SIWZ

SIWZ_

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik 7 b wzór_umowy_

załącznik nr 8 Wykaz_robót

załącznik nr 9 PFU-hortiterapia

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 1

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

Informacja o wynikach

x