Budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer zamówienia GEO.III.262.8.2017
Nazwa zamówienia Budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 636177-N-2017
CPV 45000000-7 ;71220000-6
Data ogłoszenia 27.12.2017
Termin 15.01.2017
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7a Wzor_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

załącznik nr 10 pfu

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

informacja o unieważnieniu

x