Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce

Numer zamówienia GEO.I.263.1.2024
Nazwa zamówienia Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów Geonatury Kielce
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 2024/BZP 00077244/01
CPV 79710000-4
Data ogłoszenia 30.01.2024
Termin 07.02.2024
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f12f0dd8-bf47-11ee-9897-f6855eb846c0

SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

x