Dostawa i montaż elementów małej architektury dla potrzeb Ogrodu Botanicznego w Kielcach.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.7.2017
Nazwa zamówienia Dostawa i montaż elementów małej architektury dla potrzeb Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 616233-N-2017
CPV 45111291-4
Data ogłoszenia 15.11.2017
Termin 27.11.2017
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie nr 616233

SIWZ

siwz

wzor-oswiadczenia-o-grupie-kapitalowej

zal_1_oferta

zal_2_osw_brak_podstaw_wyklucz

zal_3 umowa

zal_4

Modyfikacje SIWZ

informacja dla wykonawców nr 1

Informacja dla wykonawców nr 2

Informacja dla wykonawców nr 3

Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na strone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

x