Podstawa działania

18 września 2019

Główne cele i zadania Geonatury Kielce:

  • Zarządzanie terenami pogórniczymi Wietrzni, Kadzielni, Ślichowic oraz obiektami: Ogród Botaniczny, Centrum Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnia, Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni, Ośrodek Pracy Twórczej „Wietrznia”.
  • Promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Miasta Kielce.
  • Prowadzenie działalności Ogrodu Botanicznego zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
  • Organizowanie wydarzeń edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych, związanych z zarządzanymi terenami i obiektami.
  • Prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej oraz działalności naukowej, szkoleniowej i wydawniczej.
  • Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Miasta Kielce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przyrodniczo cennych.
  • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych oraz krajowych funduszy celowych.
  • Przygotowanie, realizacja i koordynacja projektów, w tym projektów partnerskich, mieszących się w obszarach tematycznych: dziedzictwo kulturowe, ochrona przyrody, edukacja, turystyka.
  • Tworzenie warunków dla rozwoju Miasta Kielce jako ośrodka turystyki i edukacji o randze ponadregionalnej.
  • Prowadzenie działań związanych z Geoparkiem Świętokrzyskim.

Podstawa prawna działania Geonatury Kielce:

 

x