Modernizacja ekspozycji stałej w centrum geoedukacji wraz z projektem i budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń

Numer zamówienia GEO.III.262.2.2016
Nazwa zamówienia Modernizacja ekspozycji stałej w centrum geoedukacji wraz z projektem i budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych
CPV 79340000, 79800000, 79822500, 72243000, 72400000, 22462000, 39294100, 92312000, 92312213,71320000, 79930000, 43325000, 79932000, 79421200, 51000000, 31700000, 51110000, 32342410, 32342400,80511000, 79931000
Data ogłoszenia 20.04.2016
Termin 26.05.2016
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Wykaz osob

Wzor umowy

Wykaz uslug

Oswiadczenia

Formularz oferty

SIWZ

Grupa kapitalowa

Zal. nr 9 cz. 1

Zal. nr 9 cz. 2

 

Modyfikacje SIWZ

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

SIWZ-modyfikacja z dnia 4.05.2016

Zał.1 formularz oferty

Zał.6 wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr2

 

Odpowiedzi na pytania

Informacja dla wykonawców nr1

Dokumentacja podłoga uniesiona K_konstrukcja

Dokumentacja podłoga uniesiona A-architektura

Dokumentacja podłoga uniesiona opis spis rysunków

Dokumentacja podłoga uniesiona opis strona tytułowa

Informacja dla Wykonawców nr2

Informacja dla Wykonawców nr 3

Informacja dla Wykonawców nr 4

Projekt wykonawczy ekspozycji

Konstrukcje

Dokumentacja

Informacja dla Wykonawców nr 5

Informacja dla Wykonawców nr 6

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Informacja dla Wykonawców nr 7

 

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

informacja_o_wynikach_474 (1)

x