RODO

28 maja 2018

RODO

Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

  1. Administratorem danych osobowych jest Geopark Kielce – jednostka budżetowa Gminy Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21,
  2. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych  osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: krystyna.mlynarczyk@geopark-kielce.pl, tel. 41 367 68 00,
  3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji umów/ projektów/ innych tym podobnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, czasem ich trwania oraz ustawowym terminem archiwizacji,
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. b w/w rozporządzenia,
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
  7. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku ich niepodania niemożliwa będzie realizacja niektórych procedur z nimi związanych.
x