Wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.3.2018
Nazwa zamówienia Wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 520092-N-2018
CPV 45000000-7
Data ogłoszenia 19.02.2018
Termin 6.03.2018
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7a Wzor_umowy

załącznik nr 7b Wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

Zał. Nr 9 Przedmiary

Zał.Nr10 Dokumentacja projektowa

ZałNr10a

Zał.Nr10b

Zał.Nr10c

Zał.nr11 pfu

 

 

 

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 1

Aktualizacja rysunków rozdzielnic siłowych

Informacja dla wykonawców nr 2

informacja dla wykonawców nr 3

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

informacja o wynikach

x