GEOPARK Kielce: Budowa ochrony obwodowej i monitoringu wizyjnego (II etap) wraz z uruchomieniem, w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.6.2018
Nazwa zamówienia GEOPARK Kielce: Budowa ochrony obwodowej i monitoringu wizyjnego (II etap) wraz z uruchomieniem, w ogrodzie botanicznym w Kielcach.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 610049-N-2018
CPV 45231600-1
Data ogłoszenia 29.08.2018
Termin 13.09.2018
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie nr 610049

SIWZ

SIWZ (1)

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b funkcje parametry kamer

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7 Wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

załącznik nr 9

zalacznik nr 10 rysunki

załącznik nr 10

załącznik nr 11 PODZIAŁ OGRODU BOTANICZNEGO

załącznik nr12 Dokumentacja powykonawcza monitoring

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 1

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

informacja o wynikach

x