Kielce: Wykonanie instalacji elektrycznej w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach

Numer zamówienia GEO.VIII.262.1.2016
Nazwa zamówienia Kielce: Wykonanie instalacji elektrycznej w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 46098-2016
CPV 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.57.00-5, 45.31.61.00-6.
Data ogłoszenia 02.03.2016
Termin 17.03.2016
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogloszenie_344.docx

Zmiana_ogloszenia.docx

SIWZ

SIWZ

zal_1-6-338.doc

zal_7(w)_339.doc

zal_8_340.doc

zal_8_341.doc

zal_8_342.doc

zal_8_343.doc

zal_8_344.doc

zal_8_345.doc

zal_8_346.doc

zal_8_347.doc

zal_9_348.doc

zal_10_350.doc

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

zalnr1_rys1

zalnr1_rys2

zalnr1_rys3

zalnr1_rys4

zalnr1_rys5

zalnr1_rys6

zalnr1_rys7

zalnr1_rys8

zalnr1_rys9

zalnr1_rys10

zalnr1_rys11

Odpowiedzi_na_pytania_nr2

Odpowiedzi_na_pytania_nr3

zalnr2_ry

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Informacja o wynikach nr3

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach-unieważnienie

x