Rośliny

13 maja 2016

Ogród Botaniczny w Kielcach posiada w swoich kolekcjach ok. 2200 taksonów roślin, zdeponowanych w ponad 30 kolekcjach roślinnych.

  • Dział Roślin Ozdobnych – ok. 1000 taksonów
  • Dział Flory Rodzimej – ok. 500 taksonów
  • Dział Geografii Roślin – ok. 300 taksonów
  • Dział Roślin Użytkowych – ok. 200 taksonów
  • Dział Flory Wodnej i Bagiennej – ok. 120 taksonów
  • Ogrody Pokazowe – ok. 100 taksonów
x