Index seminum

13 maja 2016

Index seminum, nazwa pochodząca z języka łacińskiego oznaczająca spis nasion. Jest to publikacja wydawana w formie tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej. Każdy ogród botaniczny ma obowiązek publikowania Index seminum co roku lub co kilka lat, jako cześć prowadzonej przez niego działalności naukowej. Zawiera ona spis materiału siewnego (nasion, owoców), które dany ogród oferuje do sprzedaży lub wymiany na inne. Wymiana zwykle jest wolna od opłat i w pełni dobrowolna.

Poszczególne kolekcje w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach są na etapie sukcesywnego powiększania, gdzie namnażane są prezentowane taksony roślin. W związku z powyższym w chwili obecnej nie publikuje się Index seminum.

x