Cennik

30 sierpnia 2018

CENNIK BILETÓW 2024

Bilety indywidualne:                                                                                                             

  • Bilet normalny – 16,00 zł
  • Bilet ulgowy – 10,00 zł (os. uczące się, niepełnosprawne, emeryci, renciści)
  • Bilet rodzinny – 9,00 zł (Karta Dużej Rodziny, Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej, rodzinne domy dziecka)
  • Bilet sezonowy imienny – 150,00 zł

 Bilety wycieczkowe (od 12 osób):

  • Bilet normalny – 14,00 zł
  • Bilet ulgowy – 9,00 zł (os. uczące się, niepełnosprawne, emeryci, renciści, opiekunowie grup wycieczkowych)
  • Bilet wycieczkowy dla kieleckich jednostek miejskich 5,00 zł (przysługuje uczestnikom grup zorganizowanych za których płatność jest finansowana przez Gminę Kielce lub jednostki budżetowe Gminy Kielce i uiszczana na podstawie potwierdzonej noty księgowej).

 Usługi dodatkowe:

  • Usługa edukacyjna – 15,00 zł (płatna dodatkowo i doliczana do biletu wycieczkowego za wyjątkiem opiekunów grup)
  • Sesja zdjęciowa – 150,00 zł (płatna dodatkowo i doliczana do biletu wstępu)

! Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie !

Wydarzenia i imprezy zewnętrzne (opłata określana na podstawie odrębnych umów)

x