Cennik

30 sierpnia 2018

CENNIK BILETÓW 2023

Bilety indywidualne:                                                                                                             

  • Bilet normalny – 14,00 zł
  • Bilet ulgowy – 9,00 zł (os. uczące się, niepełnosprawne, emeryci, renciści)
  • Bilet rodzinny – 7,00 zł (Karta Dużej Rodziny, Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej, rodzinne domy dziecka)
  • Bilet sezonowy imienny – 100,00 zł
  • Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie

 Bilety wycieczkowe (od 12 osób):

  • Bilet normalny – 12,00 zł
  • Bilet ulgowy – 7,00 zł (os. uczące się, niepełnosprawne, emeryci, renciści, opiekunowie grup wycieczkowych)

 Usługi dodatkowe:

  • Usługa edukacyjna – 10,00 zł (płatna dodatkowo i doliczana do biletu wycieczkowego za wyjątkiem opiekunów grup)
  • Sesja zdjęciowa – 100,00 zł (płatna dodatkowo i doliczana do biletu wstępu)

Wydarzenia i imprezy zewnętrzne (opłata określana na podstawie odrębnych umów)

x