Założenia programowe

21 kwietnia 2016

Ogród Botaniczny w Kielcach podzielony jest na część kubaturową (północną) oraz część ekspozycyjną (południową). Obie części rozdzielone są ul. Karczówkowską. Obecnie dostępna do zwiedzania jest część ekspozycyjna obejmująca 11 ha. W części północnej Ogrodu planowana jest budowa obiektów szklarniowych, edukacyjnych oraz parkingu.

Część ekspozycyjna (południowa) to największa i najważniejsza część Ogrodu. Zlokalizowane są tu główne działy roślinne, które podzielone są na kolekcje. Aktualnie w Ogrodzie znajduje się 7 działów roślinnych, które obejmują ponad 30 kolekcji. W ich obrębie prezentowanych jest ok. 2000 taksonów roślin naczyniowych, wśród których znajdziemy wiele rzadkich i zagrożonych elementów flory Polski oraz regionu świętokrzyskiego.

Jednym z głównych celów Ogrodu Botanicznego w Kielcach jest prezentacja flory regionalnej wraz z sukcesywnym tworzeniem banku genów flory regionalnej. Bardzo ważnym elementem naszej szerokiej działalności jest edukacja, a także zapewnienie mieszkańcom Kielc i województwa zielonej przestrzeni w centrum miasta do rekreacji i wypoczynku.

Zasadniczym punktem Ogrodu jest trawiasty Plac Centralny w kształcie koła. Stanowi on dobry punkt widokowy na niższe partie Ogrodu, głównie zbiorniki wodne oraz panoramę Kielc. Tu mogą odbywać się różnego rodzaju uroczystości, jak np. koncerty, wieczory poezji, spotkania itp. Jest to także doskonałe miejsce do wypoczynku na ogrodowych leżakach lub kocach, do organizacji pikników rodzinnych, gier i zabaw ruchowych.

Ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię Ogrodu oraz jego walory krajobrazowe nie planuje się dużej ilości wysokich nasadzeń, np. drzew. Są one nasadzone w innych działach niekolidujących z osiami widokowymi oraz jako osłona wzdłuż ogrodzenia Ogrodu. Ich lokalizacja nie może zasłaniać widocznej z wyższych partii Ogrodu panoramy miasta i położonych w pobliżu pasm górskich Gór Świętokrzyskich.

Plan Ogrodu Botanicznego w Kielcach znajduje się w zakładce Ogród=>Plan ogrodu

x