Projekty

5 marca 2016

Projekty realizowane w 2016 r.

 „Zagospodarowanie ogrodu mgieł o całkowitej wartości  128 840,66 zł netto, z kwotą dotacji 51 536,26 zł, stanowiącą 40,00% kosztów kwalifikowanych,  z przeznaczeniem na dofinansowania zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

Zadanie ma na celu zagospodarowanie powierzchni 1200 m2, przeznaczonej pod tzw. ogród mgieł, zlokalizowany u podnóża alpinarium w ogrodzie botanicznym. W zagospodarowaniu uwzględniono roboty budowlane związane z montażem instalacji elektrycznej oraz wodociągowej (w tym montaż zamgławiaczy/zraszaczy), wymianę podłoża pod konkretne gatunki roślin, w tym trawy ozdobne, wysiew trawnika oraz inne elementy zagospodarowanie ogrodu, takie jak głazy, powierzchnie żwirowe itp.

Termin realizacji zadania – 28 października 2016.


 „Budowa kolekcji różaneczników i azalii w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym o całkowitej wartości 87 687,77 zł netto, z kwotą dotacji 32 800,00 zł, stanowiącą 40,00% kosztów kwalifikowanych (82 000,00 zł netto),  z przeznaczeniem na dofinansowania zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

Zadanie ma na celu zagospodarowanie powierzchni 1700 m2, przeznaczonej pod kolekcje różaneczników i azalii. W zagospodarowaniu uwzględniono wymianę podłoża, wysiew trawnika, a także posadzenie wielu ciekawych odmian różaneczników i azalii oraz towarzyszących im drzew. Zgromadzenie bogatej kolekcji roślin posłuży jako baza do badań naukowych, a także dla celów dydaktycznych.

Termin realizacji zadania – 30 listopada 2016.


 „Wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym w sprzęt niezbędny do realizacji edukacji ekologicznej” o całkowitej wartości 64 415,65 zł netto, z kwotą dotacji 32 207,82 zł, stanowiącą 50,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym w sprzęt niezbędny do realizacji edukacji ekologicznej jest zadaniem przeznaczonym do realizacji w roku 2016  na terenie powstającego ogrodu botanicznego, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 32 207,82 zł (stanowiąc 50% kosztów kwalifikowanych).
Celem zadania jest wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej (sali przystosowanej do prowadzenia zajęć w budynku przy ul. Jagiellońskiej 78 w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym). Sala wyposażona zostanie w mikroskopy oraz akcesoria do prowadzenia zajęć  edukacyjnych, takie jak preparaty mikroskopowe, sita glebowe, szalki, pipety itp. Na ścianach pojawią się plansze edukacyjne, postery. Dodatkowo zakupione zostaną materiały biurowe do prowadzenia zajęć plastycznych, pomoce dydaktyczne w postaci publikacji czy filmów oraz meble (regały, szafki, biurka), które posłużą do przechowywania ww. materiałów.

Termin realizacji zadania – 15 września 2016.


 

Projekty realizowane w 2018 r.

 „Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” o całkowitej wartości 109 779,50 zł netto, z kwotą dotacji 35 000,00 zł, stanowiącą 31,88% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej

„Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” jest zadaniem przeznaczonym do realizacji w roku 2018, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 35 000,00 zł (stanowiąc 31,88% kosztów kwalifikowanych). Celem zadania jest uatrakcyjnienie terenu Ogrodu w różnego rodzaju infrastrukturę edukacyjną, w tym m. in. interaktywne tablice edukacyjne dotyczące tematyki ogólnoprzyrodniczej, tablice informacyjno-edukacyjne opisujące daną kolekcję roślinną w Ogrodzie, słupy edukacyjne przybliżające w sposób poznawczy różne gatunki rodzimych drzew w Polsce, ławstoły z blatam edukacyjnymi oraz skrzynie stanowiące podwyższone rabaty, w których uczestnicy zajęć będą mogli sadzić własne rośliny, a następnie się nimi opiekować.

Termin realizacji zadania – 15 listopada 2018.


 „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia zajęć hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” o całkowitej wartości 81 455,00 zł netto, z kwotą dotacji 32 582,00 zł, stanowiącą 40,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu ochrony przyrody i funkcji ekosystemów

„Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia zajęć hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” jest zadaniem przeznaczonym do realizacji w roku 2019, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 32 582,00 zł (stanowiąc 40% kosztów kwalifikowanych). Celem zadania jest aktywizacja osób z różnym stopniem niepełnosprawności oraz osób starszych poprzez prowadzenie warsztatów hortiterapeutycznych z wykorzystaniem przystosowanych do tego celu stołów i skrzyń oraz przy użyciu ergonomicznych narzędzi ogrodniczych. Zadanie zakłada wykonanie koncepcji ogrodu terapeutycznego z pełnym docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej oraz projekt wykonawczy ukształtowania terenu i elementów podwyższanych stołów i rabat przystosowanych ergonomicznie do zajęć hortiterapii (zgodne z wytycznymi Thrive i Sensory Trust).

Termin realizacji zadania – 15 maja 2019.

x