Kalendarium

5 marca 2016

Rok 2019

Ważniejsze przedsięwzięcia:
– zakończenie budowy tzw. „Ogrodu hortiterapeutycznego”, czyli miejsca do prowadzenia zajęć z hortiterapii czynnej (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Kielcach);
– zakup i montaż udźwiękowionego terminala informacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących (finansowane z środków na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Kielce).
– rozbudowa Kolekcji Lasów Ameryki Płn. w nasadzenia roślin zielnych pochodzenia amerykańskiego (powstała m. in. rabata astrowa, rabata płomykowa – „phloxowa”, rabata preriowa);
– zakończenie głównego etapu prac budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” dofinansowanego z środków RPO 2014-2020. Zakończenie budowy zbiorników wodnych wraz z wodospadem i alpinarium.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2018

Ważniejsze przedsięwzięcia:
– podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” dofinansowanego z środków RPO 2014-2020. W ramach projektu podjęte zostały prace budowlane polegające na odkryciu jaskiń, budowie 4-ch zbiorników wodnych, ogrodu japońskiego, ogrodu orientalnego oraz alpinarium wraz z budową infrastruktury turystycznej i zagospodarowaniem zielenią.
– częściowe udostępnienie Ogrodu Botanicznego do zwiedzania (13 lipca);
– zagospodarowani centralnego placu rekreacyjnego, tzw. błoń;
– budowa i zagospodarowanie Kolekcji Lilii;
– zakup i montaż kilkudziesięciu interaktywnych tablic i gier edukacyjnych, w tym 15 tablic opisujących poszczególne kolekcje roślinne (zadanie dofinansowane z środków WFOŚiGW w Kielcach);
– wyłonienie wykonawcy na budowę ogrodu do prowadzenia zajęć z hortiterapii czynnej – zakończenie maj 2019 (zadanie dofinansowane z środków WFOŚiGW w Kielcach);
– nasadzenia uzupełniające w Dziale Roślin Ozdobnych, w Dziale Roślin Użytkowych;
– zakończenie prac budowlanych polegających na budowie i zagospodarowaniu odsłonięcia geologicznego realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” dofinansowanego z środków RPO 2014-2020.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2017

Ważniejsze przedsięwzięcia:
– położenie docelowej nawierzchni na ciągach komunikacyjnych: kostki granitowej oraz nawierzchni mineralnej;
– budowa dużego centralnego deszczochronu oraz dwóch mniejszych;
– budowa muru oporowego wraz z instalacją barierki;
– budowa budynku kasy;
– instalacja szyby, mającej prezentować podziemne życie roślin wraz z ozdobnym gazonem;
– montaż stalowego tunelu przy wejściu do Ogrodu Francuskiego;
– nasadzenia uzupełniające w Dziale Roślin Ozdobnych, w Dziale Roślin Użytkowych, na Wrzosowisku;
– poszerzenie Kolekcji Róż (Różanki).

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2016

Ważniejsze przedsięwzięcia:
-instalacja oświetlenia wzdłuż głównych alei ogrodu
-nasadzenia na terenie Wrzosowiska- posadzono ponad 5000 sztuk wrzosów
-nasadzenia w Kolekcji Roślin Cebulowych, Kłączowych i Bulwiastych;
-budowa instalacji  elektrycznej, infrastruktury technicznej i systemu ścieżek oraz wykonanie nasadzeń w Kolekcji Traw Ozdobnych (tzw. Ogród mgieł);
-wykonanie barierki zabezpieczającej oraz ławek i ozdobnego gazonu na tarasie widokowym
-budowa Kolekcji Różaneczników i Azalii.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2015

Ważniejsze przedsięwzięcia:
-rozpoczęcie budowy fragmentu alpinarium odwzorowującego część Łysogórską Gór Świętokrzyskich (Gołoborze) wraz z infrastrukturą techniczną
-nasadzenia na terenie działu wrzosowisko (sadzonki pochodzące z decyzji o nasadzeniach zastępczych), instalacja kropelkowego systemu nawadniania
– instalacja kropelkowego systemu nawadniania na terenie ogrodu francuskiego
zakończenie budowy małej architektury i ścieżek na obszarze działu roślin użytkowych, wykonanie większości nasadzeń
– budowa ciągów komunikacyjnych – ścieżek z płyt betonowych w dziale bylin
– rozbudowa systemu ścieżek na obszarze ogrodu
– zakładanie kolekcji drzew Ameryki Północnej (sadzonki pochodzące z decyzji o nasadzeniach zastępczych oraz z nasadzeń pamiątkowych)
– realizacja ogrodu różanego wraz z kropelkowym systemem nawadniania

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2014

Ważniejsze przedsięwzięcia:
– zakończenie budowy budynku „Zielonej Klasy”
– wykonanie robót ziemnych pod budowę fragmentu alpinarium oraz budowa stanu surowego części budynku pod nazwą „Powrót do korzeni”, zlokalizowanego na terenie południowym (ekspozycyjnym) ogrodu botanicznego, wraz z przyłączami wod-kan.
– rozpoczęcie realizacji dwuletniego zadania pn. Zagospodarowanie działu roślin użytkowych, dofinansowanego z WFOŚiGW, w ramach któego powstały ścieżki w dziale roślin użytkowych oraz wzniesione zostaną pergole przeznaczone do obsadzenia pnączami.
– nasadzenia w pokazowym ogrodzie francuskim – posadzono łącznie, na przestrzeni dwóch lat – 2900szt. bukszpanu wiecznie zielonego, 435 szt. grabu pospolitego oraz 6 szt wiśni osobliwej w odmianie ‚Umbraculifera’

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2013

Ważniejsze przedsięwzięcia:
– realizacja dwóch projektów dofinansowanych z WFOŚiGW (przygotowanie działów pod nasadzenia oraz budowa „Zielonej Klasy”)
– budowa ścieżek do ruchu pieszego
– budowa kolejnych odcinków instalacji wodociągowej
– budowa i nasadzenia w pokazowym ogrodzie francuskim – posadzono 1600szt. bukszpanu wiecznie zielonego oraz 285 szt. grabu pospolitego
– uprzątnięcie i częściowe zagospodarowanie pasa od ulicy Jagiellońskiej

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2012

Ważniejsze przedsięwzięcia:
– przygotowanie kolejnych fragmentów pod nasadzenia, karczunek, oczyszczenie terenu z kamieni, wzbogacenie podłoża gruntowego,
– wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy Karczówkowskiej – 1200 szt.
– zabezpieczenie skarpy w południowo- zachodnim krańcu ogrodu – przy kolekcji drzew i krzewów
– obsadzenie skarpy – 650 szt.
– wyłonienie wykonawców realizujących kolejne etapy budowy ścieżek w ogrodzie

………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok 2011

Ważniejsze przedsięwzięcia:
– wykonanie podbudowy pod ciągi komunikacyjne,
– budowa dalszych fragmentów sieci wodociągowej,
– częściowa niwelacja terenu i przygotowanie podłoża pod kolejne kolekcje roślinne,
– zagospodarowanie pasa wzdłuż ogrodzenia od ulicy Karczówkowskiej krzewami,
– kolejne nasadzenia kolekcji zbiorowisk leśnych – grądu subkontynentalnego – we współpracy z Lasami Państwowymi w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów

………………………………………………………………………………………………………………..

14 czerwca 2011

Uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodu botanicznego waz z obiektami (budynki: Palmiarni, Centrum Edukacji Ekologicznej, szklarnie, zaplecze magazynowo-techniczne), urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną – część północna – zadanie II – decyzją nr 307/2011

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rok 2010

Ważniejsze przedsięwzięcia:
– budowa ogrodzenia części południowej (ekspozycyjnej)
– budowa pierwszych odcinków przyłącza kanalizacyjnego
– pierwsze nasadzenia kolekcji drzew i krzewów

……………………………………………………………………………………………………………………

28 lipca 2010

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy Kieleckiego Ogrodu Botanicznego, pomiędzy Gminą Kielce, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kielce – Wojciecha Lubawskiego, a Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, repezentowanym przez Rektora – prof. zw. dr hab. Reginę Renz.

…………………………………………………………………………………………………………………..

29 lipca 2009

Uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodu botanicznego wraz z obiektami (budynek kasy i zielonej klasy) i urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną – część południowa – zadanie I – decyzją nr 443/2009

…………………………………………………………………………………………………….

15-16 października 2007

W dniach 15-16 października 2007 roku odbył się w Kielcach XXXVI Zjazd Ogrodów Botanicznych w Polsce. Tematem przewodnim konferencji było: Znaczenie nowych ogrodów botanicznych dla lokalnych społeczeństw i rozwoju regionalnego. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy polskich ogrodów botanicznych i arboretów. Poza częścią referatową głównym celem konferencji było zapoznanie się z głównymi założeniami organizacyjnymi i rozwiązaniami technicznymi projektowanego ogrodu, połączone z wizją lokalną terenu przyszłego ogrodu botanicznego w Kielcach

………………………………………………………………………………………………………………

22 czerwca 2006

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności ogrodu botanicznego decyzją Ministra Środowiska

……………………………………………………………………………………………………………………

25 maja 2005

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia ogrodu botanicznego w Kielcach, pomiędzy Miastem Kielce, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Kielce – Wojciecha Lubawskiego, a Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, reprezentowaną przez – Rektora prof. dr hab. Adama Massalskiego
x