zal. nr 1 Szczegółowy opis zadania sprzatanie23

x