Zagospodarowanie terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”.

14 marca 2019

Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”.  Numer zamówienia GEO.VIII.262.2.2019. Numer zamówienia w BZP: 525324-IV-2019 z dnia 14.03.2019. Termin składania ofert: 1.04.2019. BIP

x