XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce za nami

25 września 2017

W dniach 18-21 września 2017 r. w Kielcach odbył się XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Geopark Kielce był organizatorem imprezy, współpracując przy tym z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Program Zjazdu był bardzo napięty. Pierwszego dnia (18.09) odbyło się posiedzenie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, o czym informowaliśmy wcześniej (http://geopark-kielce.pl/w-kielcach-rozpoczal-sie-xlvii-zjazd-ogrodow-botanicznych-i-arboretow-w-polsce/). Drugi dzień Zjazdu (19.09) był dniem inauguracyjnym konferencji towarzyszącej Zjazdowi. Dyrektor Geoparku Kielce, pani Elżbieta Czajkowska serdecznie podziękowała dwóm osobom, bez których Ogród Botaniczny w Kielcach by nie powstał. Panu Prezydentowi Miasta Kielce Wojciechowi Lubawskiemu oraz prof. dr hab. Stanisławowi Cieślińskiemu, emerytowanemu pracownikowi UJK zostały wręczone specjalne pamiątkowe upominki na tę okoliczność.

W Centrum Geoedukacji wysłuchaliśmy 9-ciu niezwykle interesujących referatów zgrupowanych w dwie sesje: „Ogrody botaniczne jako dobro wspólne” oraz „Innowacyjne kierunki działalności ogrodów botanicznych„. Po sesjach referatowych wszyscy uczestnicy udali się do powstającego w Kielcach Ogrodu Botanicznego. Zwiedzanie trwało prawie dwie godziny. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem rozmachu inwestycji i jej przyszłego odbioru w kontekście funkcjonowania Ogrodu. Jest to dla nas szczególnie miłe i motywujące do dalszej pracy, ponieważ uczestnikami Zjazdu byli prawdziwi fachowcy: wieloletni dyrektorzy lub kierownicy innych ogrodów botanicznych w Polsce, naukowcy, ogrodnicy, czy architekci krajobrazu związani ze środowiskiem ogrodów botanicznych. Niestety pogoda nie do końca dopisała. Niebo spochmurniało, a z szarych niskich chmur zaczęła padać mżawka. Nieco zmarzniętych i zmoczonych Uczestników autokar zabrał do hotelu, gdzie na wszystkich czekała uroczysta kolacja.

Trzeciego dnia (20.09) kontynuowaliśmy sesje referatowe: „Wykorzystanie potencjału ogrodów botanicznych w interaktywnej edukacji” oraz „Społeczne oddziaływanie ogrodów botanicznych„. Tym razem sesje odbyły się na terenie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Po wysłuchaniu 8-u wystąpień, podsumowania konferencji oraz sesji referatowych dokonał prof. dr hab. Jerzy Puchalski z Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Atrakcją wieczoru było zwiedzanie wystawy stałej Centrum Geoedukacji oraz otwarcie wystawy fotografii przyrodniczej „Życie na skalnym podłożu„, autorstwa Pana Andrzeja Konopackiego, którego również gościliśmy. Swoistym gwoździem programu był minirecital wirtuoza gitary akustycznej, Pana Piotra Resteckiego. Goście byli zachwyceni występem, a zwłaszcza techniką gry Pana Piotra. O mały włos występ nie doszedłby do skutku, ponieważ jeszcze podczas strojenia gitary nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. Całe szczęście wszystko wróciło do normy po kilku minutach.

Dniem zamykającym całą imprezę (21.09) była wycieczka terenowa do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ze względów atmosferycznych wstępnie planowany program wycieczki musieliśmy znacznie okroić. Zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, weszliśmy na platformę widokową na Gołoborzu im. Romana Kobendzy, gdzie poza gęstą mgłą widzieliśmy jedynie nasze własne sylwetki. Na końcu zwiedziliśmy kompleks klasztorny Świętego Krzyża. Głodni, zmarznięci i zmoczeni udaliśmy się na rozgrzewający obiad do karczmy w Hucie Szklanej. Tam też, Pani Dyrektor Geoparku Kielce Elżbieta Czajkowska podziękowała wszystkim za przybycie, tym samym zamykając czterodniowy XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Jako uzupełnienie niniejszej relacji poniżej znajduje się galeria zdjęć wykonanych podczas Zjazdu.

Geopark Kielce pragnie wszystkim Uczestnikom bardzo serdecznie podziękować za przybycie, udzielenie wielu rad i sugestii dotyczących dalszego działania na rzecz budowy Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Podziękowania składamy również partnerom wspierającym: Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Radzie Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Bardzo duży wkład w organizację wnieśli różnego rodzaju instytucje i firmy prywatne wspierające imprezę. W szczególności pragniemy podziękować Gminie i Miastu Kielce, firmie Infover 1 S.A., Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o., Targom Kielce S. A., firmie Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu oraz Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Bardzo dziękujemy!

x