Wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”.

17 października 2018

Nazwa zamówienia: Wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”. Numer zamówienia: GEO.VIII.262.9.2018. Numer zamówienia w BZP: 637239-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. Kod CPV: 45212120-3 .Termin składania ofert: 02.11.2018. BIP

 

x