Tablice edukacyjne na Ślichowicach

19 maja 2015

Projekt TABLICE EDUKACYJNE W KAMIENIOŁOMIE NA ŚLICHOWICACH został dofinansowany w ramach umowy nr 61/15 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Projekt zakłada opracowanie i umieszczenie tablic edukacyjnych w kamieniołomie na Ślichowicach w Kielcach. W tym miejscu jest zlokalizowany najstarszy rezerwat geologiczny w Polsce – Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego. Dzięki tablicom odwiedzający wyżej wymieniony obiekt będzie mógł uzyskać informację i poznać znaczenie tego obiektu. Tablice wyjaśnią procesy geologiczne, jakie zapisały się w skałach na Ślichowicach oraz przedstawią historię geologiczną Gór Świętokrzyskich. Warto dodać, iż treści geologiczne nie należą do przystępnych/łatwych, a tablice edukacyjne będą narzędziem edukacyjnym, które pomoże w szczegółowym wyjaśnieniu informacji zapisanych w skałach. Zwiedzający dzięki tablicom edukacyjnym lepiej zrozumieją bogactwo i znaczenie wyjątkowego obiektu przyrody nieożywionej, jakim jest kamieniołom na Ślichowicach. Tablice przybliżają też procesy geologiczne zapisane w skałach. W efekcie, czego odwiedzający obiekt lepiej zrozumie potrzebę ochrony tego miejsca.

Głównym celem projektu jest, zatem podniesienie wiedzy z zakresu budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich oraz świadomości ochrony przyrody nieożywionej.

Koszt całkowity zadania wynosi 10694,85 zł, i został dofinansowany przez przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 5347,42 zł.

W ramach projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w kamieniołomie na Ślichowicach w oparciu o opisywane tablice edukacyjne. Zajęcia te przeznaczone będą dla szkół wszystkich typów szkół na każdym etapie nauczania. Zajęcie te będą dołączone do oferty edukacyjnej Geoparku Kielce i informacja o nich zostanie umieszczona na stronie internetowej http://centrum-geoedukacji.pl/geoedukacja.


x