Otwarcie Ogrodu Botanicznego

8 lipca 2018

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż od 13 lipca 2018 r. od godz. 13.00 Ogród Botaniczny w Kielcach będzie udostępniony do częściowego zwiedzania. Następnie w sobotę (14 lipca) oraz w niedzielę (15 lipca) od godziny 10:00. Ogród będzie czynny do godziny 18:00, ale kasa Ogrodu czynna jest do 17:00 i do tej godziny możliwe jest wejście na teren Ogrodu.

Kolejno w każdy piątek, sobotę i niedzielę, aż do 14 października, Ogród będzie udostępniony w godzinach 10.00 -18.00 (wejście na teren Ogrodu bramą główną od ul. Karczówkowskiej).

Do zwiedzania będzie dostępna część ekspozycyjna (ok. 6 ha) Ogrodu Botanicznego obejmująca m in. Dział roślin użytkowych, kolekcje róż, wrzosów, rododendronów, roślin cebulowych oraz ogrody pokazowe (francuski, wiejski).

Z pełną świadomością ogromu pracy, którą trzeba włożyć w budowanie działów i kolekcji roślinnych chcemy już w tym sezonie udostępnić część obiektu do zwiedzania. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób, zwłaszcza mieszkańców Kielc, mogło korzystać z uroków Ogrodu, jednocześnie obserwując jak wygląda złożony proces jego powstawania.

Oczywistym jest, że roślinność potrzebuje czasu, by stworzone zaczątki kolekcji nabrały efektu docelowego. Cały czas pracujemy także nad zwiększeniem udogodnień i infrastruktury turystycznej. Będziemy stosownie do możliwości rozwijać działalność edukacyjną i naukową Ogrodu.

Pragniemy, aby Ogród stał się ulubionym miejscem spacerowym Kielczan i gości spoza Regionu.

Informujemy, iż na pozostałej części Ogrodu (ok. 5 ha) realizowany jest projekt pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”, dofinansowany z RPO WŚ na lata 2014-2020. Zakończenie robót przewidziane jest na jesień 2019 roku, natomiast udostępnienie całego Ogrodu na wiosnę 2020 roku. Za utrudnienia związane z robotami budowlanymi przepraszamy.

Regulamin Ogrodu i szczegółowe informacje organizacyjne dostępne są w zakładce Zwiedzanie.

Z serdecznym zaproszeniem do odwiedzenia Ogrodu,
Dyrektor Geoparku Kielce wraz z pracownikami Ogrodu Botanicznego.

x