Ogrodowe zbiorniki wodne w oczekiwaniu na wiosnę

7 lutego 2019

Zbiorniki wodne w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach oczekują na wiosnę w celu zalania ich wodą i posadzenia odpowiednich pięknie kwitnących roślin.

Zima to czas spoczynku roślin. Niska temperatura uniemożliwia także prace budowlane. Jednak główny wykonawca prac budowlanych jeszcze przed zimą zdążył przygotować zbiorniki wodne, które obecnie czekają na wyższą temperaturę w celu ich zalania wodą. W maju posadzone zostaną różnego rodzaju rośliny wodne (hydrofity). Zbiorniki zostały tak zaprojektowane, aby stworzyć odpowiednie warunki wzrostu dla roślin. Znajduje się tutaj kilka poziomów głębokości (-5, -50, -100, -150 cm). W każdej z nich pojawią się rośliny, np. grzybienie, grążele, pałki, oczerety, kosaćce, rdesty i wiele innych. Każdy z trzech zbiorników będzie mieć zupełnie inny charakter, stanowiąc odrębne kolekcje roślinne. Będzie można je zwiedzać spacerując ścieżkami przebiegającymi wzdłuż brzegów, lub przez 5 urokliwych kładek. Całość inwestycji zakończona zostanie jeszcze w tym roku.

Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów. Zadanie pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego„.

Poniżej kilka fotografii obrazujących stan zaawansowania prac na dzień dzisiejszy.

x