KONKURS WIEDZY O ZIEMI „GEO-GENIUSZ”

1 czerwca 2013
Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” mający na celu wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej dotyczącej regionu świętokrzyskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu kieleckiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap stanowić będą eliminacje przeprowadzone na terenie szkół, których zadaniem będzie wyłonienie 50 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów. Eliminacje poprzedzone będą wysłaniem do szkół opisu najważniejszych zagadnień z zakresu nauk o Ziemi, które będą stanowić temat eliminacji.
II etap finałowy, z udziałem 50 najlepszych uczniów, odbędzie się podczas Geologicznego Pikniku Edukacyjnego „Przygoda z geologią” 1 czerwca 2013 roku. Uzupełnieniem konkursu będzie udział klas ze szkół finalistów, którzy zajęli I, II, III miejsce w „Programie Edukacyjnym GEO-Szkoła”.

Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe dla Uczestników Konkursu za zajęcie I-go, II-go i III-go miejsca. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają  drobne upominki i oraz dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
Dodatkową nagrodą w ramach Konkursu będzie udział klas ze szkół finalistów, ktorzy zajęli I, II i II miejsce w „Programie Edukacyjnym GEO-Szkoła”, który będzie realizowany w terminie od 1.06.2013-20.06.2013
 
Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie i dokładnego zapoznania się z załącznikami.
Rejestracja uczestników/szkół do 19 kwietnia 2013 roku
e- mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl


Osoba do kontaktu:
Martyna Sutowicz (41) 242 14 98
martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl
x