FAKTY I DANE

17 czerwca 2020

Kielce to przede wszystkim wyjątkowa budowa geologiczna, która pod względem różnorodności nie ma sobie równych w Polsce a nawet w Europie. Na terenie miasta znajdują się aż 4 rezerwaty przyrody nieożywionej, a różnica wieku między najstarszymi i najmłodszymi skałami, które są w nich widoczne wynosi ponad pół miliarda lat!

Kielce to także przyroda ożywiona i krajobraz związany z naturalnymi uwarunkowaniami oraz działalnością człowieka, który na przestrzeni wieków wydobywał i przetwarzał miejscowe surowce. Przede wszystkim jednak Kielce to współczesna aktywność mieszkańców, dla których dziedzictwo naturalne jest ważne z wielu powodów. Dopiero powiązanie tych wszystkich elementów w jedną spójną całość oddaje w pełni specyfikę i charakter naszego miasta.  Jakie ono jest?  Przede wszystkim –  Naturalne!

Naturalne poprzez unikatowe zasoby przyrody nieożywionej i ożywionej oraz ich związek  z historią człowieka. Ponad 40% powierzchni miasta zajmują tereny przyrodniczo cenne objęte ochroną z uwagi na wyjątkowe walory przyrody ożywionej i nieożywionej. Naturalność Kielc to także spontaniczność i otwartość jego mieszkańców na aktywność  w różnych sferach, począwszy od sportu, turystyki i rekreacji, skończywszy na kulturze, edukacji, nauce i biznesie. Taki wizerunek Kielc chcielibyśmy promować poprzez ideę Kielce Naturalnie, zapraszając do współpracy jak najszersze grono partnerów naszej akcji.

BAZA WIEDZY


 

x