GEOPARK ŚWIĘTOKRZYSKI Z CERTYFIKATEM NAJLEPSZEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

26 listopada 2021

Geopark Świętokrzyski znalazł się w prestiżowym gronie najlepszych polskich produktów turystycznych wyróżnionych certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Oficjalne wręczenie certyfikatu miało miejsce w dniu wczorajszym podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie.

Warto przypomnieć, że Geopark Świętokrzyski zarządzany przez stowarzyszenie gmin Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów, w kwietniu bieżącego roku uzyskał status Światowego Geoparku UNESCO. Certyfikat POT jest potwierdzeniem, że formuła geoparku UNESCO była dobrym kierunkiem dla wykreowania produktu turystycznego opartego na dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym i współpracy partnerskiej.

Cieszymy się, że partnerstwo lokalne pomiędzy gminami a także współpraca z instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi czy biznesem zaowocowały stworzeniem ciekawego produktu turystycznego, który znalazł uznanie w oczach kapituły konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny w Polsce, w 2021 roku. Mamy nadzieję na kontynuację tej dobrej współpracy i wzmacnianie marki turystycznej regionu i geoparku świętokrzyskiego na forum krajowym i międzynarodowym – podkreśla Michał Poros, przewodniczący zarządu Geoparku Świętokrzyskiego.


x