• REZERWAT WIETRZNIA IM. ZBIGNIEWA RUBINOWSKIEGO

  1 stycznia, 2016 11:05

  Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia” im. Zbigniewa Rubinowskiego utworzono 4 listopada 1999 roku rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego. Chroniony obszar obejmuje powierzchnię 17,95 ha. Ochroną częściową objęto pozostałości wzgórza Wietrznia (312 m n.p.m.) należącego wraz z Kadzielnią (295 m n.p.m.) do Pasma Kadzielniańskiego zbudowanego z wapieni górnodewońskich. Plan działań uwzględnia ochronę wartości przyrodniczej terenów „Wietrzni”, łącznie ze znajdującymi się tam: stawem (użytek ekologiczny), roślinnością i otuliną rezerwatu. Chronione gatunki roślinności wapiennolubnej są obok odsłonięć geologicznych ważnym elementem rezerwatu.

 • KAMIENIOŁOMY NA ŚLIWOWICACH Z REZERWATEM SKALNYM IM. JANA CZARNOCKIEGO

  1 stycznia, 2016 10:59

  Kamieniołomy na Ślichowicach eksploatowały surowiec wapienny już w okresie międzywojennym. Podczas eksploatacji w wyrobisku odsłonięto unikatowe zjawiska tektoniczne, w związku z czym, w 1949 roku część odsłonięcia objęto ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Duża wartość naukowa i dydaktyczna odsłonięcia zadecydowała, że w dniu 18 czerwca 1952 roku utworzono ścisły rezerwat przyrody – rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego. Rezerwat objął skalną grzędę o powierzchni 0,55 ha, rozdzielającą dawne wyrobiska.

 • PARK I REZERWAT KADZIELNIA

  1 stycznia, 2016 10:53
  Kadzielnia (295 m n.p.m.) wchodzi w skład położonego w południowej i zachodniej części Kielc wapiennego Pasma Kadzielniańskiego. Najwyższe wzniesienie zwane tzw. Skałką Geologów to relikt dawnej Góry Kadzielnia. Ze szczytu Skałki rozciąga się piękny widok na Karczówkę, Pasmo Zgórskie i Posłowickie oraz masyw góry Telegraf. Sięgając do historii dowiadujemy się, że kamieniołom na Kadzielni istniejący od XVII w. dostarczał surowca m. in. do wypalania wapna. Około 1770 r. powstał pierwszy piec do wypalania wapna, zbudowany z inicjatywy biskupa Kajetana Sołtyka. Wydobycie surowca skalnego stało się przyczyną powstania głębokiego wyrobiska, na najniższym poziomie zalewanego wodami podziemnymi. Dziś Kadzielnia jako efekt trwającej 200 lat działalności górniczej jest terenem niezwykle atrakcyjnym pod względem naukowym, dydaktycznym i krajobrazowym.

 • CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W KIELECKIM OGRODZIE BOTANICZNYM

  9 lipca, 2015 1:15

  Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym jest zadaniem przeznaczonym do realizacji w roku 2015  na terenie powstającego ogrodu botanicznego, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 72 000,00 zł.

 • RÓŻANKA

  25 czerwca, 2015 1:13

  Zagospodarowanie różanki w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym jest zadaniem przeznaczonym do realizacji w roku 2015  na terenie powstającego ogrodu botanicznego, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 77 993,18 zł.

 • KIELECKI OGRÓD BOTANICZNY – PRZEWODNIK

  3 czerwca, 2015 12:47

  Przygotowywana publikacja pn. Kielecki Ogród Botaniczny – przewodnik będzie przewodnikiem do zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, uczniów i  studentów, a także dla wszystkich pragnących poszerzyć wiadomości z różnych dziedzin nauk botanicznych.

x