Znamy już GEO-GENIUSZA!

11 czerwca 2018

Dziś w Centrum Geoedukacji odbył się finał wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-GENIUSZ-PREMIUM”. Do finału zakwalifikowanych zostało 40 uczniów, z 13 szkół województwa świętokrzyskiego: Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Bielin, Chęcin, Daleszyc, Wolicy, Mąchocic-Kapitulnych, Radoszyc, Kapałowa, z Bukowej,  z miejscowości Górniki oraz Gacki.

Po części oficjalnej, podczas której finaliści Konkursu przywitani zostali przez Kierownika Centrum Geoedukacji – Michała Porosa, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu, sprawdzającego wiedzę geologiczną dot. regionu świętokrzyskiego. Pytania konkursowe opracowane zostały przez zespół Centrum Geoedukacji, a dotyczyły najważniejszych osobliwości geologicznych i przyrodniczych  regionu. Test finałowy składał się z 30 pytań zamkniętych, z czterema wariantami odpowiedzi. Czas na jego wypełnienie wynosił 30 minut. Tuż po jego zakończeniu, w czasie gdy załoga Geoparku Kielce, sprawdzała poprawność wypełnienia kart odpowiedzi, finaliści wraz z opiekunami wysłuchali prelekcji popularnonaukowej pt. „Paleo-detektyw”, wygłoszonej przez Michał PorosaPo zakończeniu sprawdzania testów finałowych,  wyniki pokazały, że stawka jest niezwykle wyrównana, a finaliści prezentują niezwykle wysoki poziom wiedzy geologicznej, z czego niezmiernie się cieszymy!


Miło nam poinformować, że GEO-GENIUSZEM-PREMIUM roku 2018 – laureatką I miejsca została Renata Kotyniewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Daleszyc. Na podium znalazły się również Gabriela Różycka ze Szkoły Podstawowej w Bielinach, zajmując II miejsca oraz Natalia Łosak z Daleszyc – laureatka III miejsca. Finaliści oraz laureaci Konkursu otrzymali wydawnictwa geologiczne oraz pamiątkowe dyplomy.  Symboliczne nagrody otrzymali również nauczyciele/opiekunowie Konkursu,. Wszystkim nauczycielom gratulujemy odniesionego sukcesu oraz życzymy wiele satysfakcji z codziennej pracy szkolnej.


Wszystkim uczestnikom Konkursu, zarówno etapu eliminacyjnego i finałowego, a także nauczycielom koordynującym Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-GENIUSZ-PREMIUM” serdecznie dziękujemy oraz życzymy wielu sukcesów w nauce i rozwijania swoich geologicznych pasji. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych, realizowanych przez Geopark Kielce.


TEST FINAŁOWY_GEO-GENIUSZ_PREMIUM_KLUCZ ODPOWIEDZI

KWALIFIKACJA PUNKTOWA_FINAŁ_GEO-GENIUSZ-PREMIUM


x