Zagospodarowanie ogrodu mgieł – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

18 maja 2016

Zagospodarowanie ogrodu mgieł o całkowitej wartości  130 000,00 zł netto, z kwotą dotacji 52 000,00 zł, stanowiącą 40,00% kosztów kwalifikowanych,  z przeznaczeniem na dofinansowania zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Zadanie ma na celu zagospodarowanie powierzchni 1200 m2, przeznaczonej pod tzw. ogród mgieł, zlokalizowany u podnóża alpinarium w ogrodzie botanicznym. W zagospodarowaniu uwzględniono roboty budowlane związane z montażem instalacji elektrycznej oraz wodociągowej (w tym montaż zamgławiaczy/zraszaczy), wymianę podłoża pod konkretne gatunki roślin, w tym trawy ozdobne, wysiew trawnika oraz inne elementy zagospodarowanie ogrodu, takie jak głazy, powierzchnie żwirowe itp.

Termin realizacji zadania – 30 listopada 2016.


publikacje

x