XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

12 grudnia 2016

Każdego roku, cyklicznie, odbywają się walne zgromadzenia Członków Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Jesteśmy zaszczyceni, że organizacja XLVII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce została powierzona Geoparkowi Kielce – Ogród Botaniczny. Zjazd odbędzie się w dniach 18-21 września 2017 r. w Kielcach.

Tematem przewodnim spotkania będą zagadnienia dotyczące społecznej roli ogrodów botanicznych w rozwoju miast. Bliższe informacje już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz na stronie ROBiA.

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju i wspierania ogrodów botanicznych w Polsce, zrzeszających przedstawicieli ogrodów botanicznych działających na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Nr. 92, Poz. 880, ze zm.), lub w ich prawnie wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych, a także w specjalnego rodzaju ogrodach, w tym arboretach, parkach dendrologicznych, palmiarniach, oranżeriach, klimatronach, ogrodach roślin leczniczych, ogrodach roślin użytkowych, alpinariach i ogrodach górskich oraz ogrodach przy parkach narodowych lub krajobrazowych.

x