Wykonanie zjazdu technicznego oraz instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach

29 maja 2018

Numer zamówienia: GEO.VIII.262.4.2018. Nazwa zamówienia: Wykonanie zjazdu technicznego oraz instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Numer zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 565092-N-2018 z dnia 2018-05-29 r. Główny kod CPV: 45000000-7 . Termin: 13.06.2018. BIP

x