Wykonanie robót  budowlanych  dotyczących  zabezpieczenia budynku sceny  w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach  przed napływem wód opadowych w ramach zadania inwestycyjnego  „Zabezpieczenie budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia przed napływem wód opadowych

x