Warsztaty edukacyjne GEO-ŚWIĘTOKRZYSKIE – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

27 kwietnia 2016

Warsztaty edukacyjne GEO-ŚWIĘTOKRZYSKIE o całkowitej wartości  2 800,00 zł brutto, z kwotą dotacji 2 240,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych,  z przeznaczeniem na dofinansowania   z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Zadanie w postaci organizacji warsztatów edukacyjnych w Geoparku Kielce – Centrum Geoedukacji, skierowanych do osób zaangażowanych w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży: nauczycieli nauk przyrodniczych ze szkół województwa świętokrzyskiego, edukatorów, przedstawicieli organizacji i instytucji edukacji nieformalnej. W programie warsztatów znajdą się zagadnienia związane z walorami dziedzictwa geologicznego Gór Świętokrzyskich oraz jego zrównoważonym wykorzystaniem w zakresie turystyki i edukacji geo-ekologicznej.


publikacje

x