SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROJEKTU KEEP ON W CENTRUM GEOEDUKACJI

28 października 2021

W czwartek, 28 października w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu przedsięwzięć zaplanowanych w Regionalnym Planie Działań Województwa Świętokrzyskiego, w ramach projektu „Keep On”.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, wykorzystanie jego potencjału dla rozwoju regionu, szanse, jakie niesie nowa unijna perspektywa to zagadnienia, o których rozmawiano podczas konferencji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek i instytucji kultury z regionu świętokrzyskiego.


x