KAMIENIOŁOMY NA ŚLIWOWICACH Z REZERWATEM SKALNYM IM. JANA CZARNOCKIEGO

1 stycznia 2016

Kamieniołomy na Ślichowicach eksploatowały surowiec wapienny już w okresie międzywojennym. Podczas eksploatacji w wyrobisku odsłonięto unikatowe zjawiska tektoniczne, w związku z czym, w 1949 roku część odsłonięcia objęto ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Duża wartość naukowa i dydaktyczna odsłonięcia zadecydowała, że w dniu 18 czerwca 1952 roku utworzono ścisły rezerwat przyrody – rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego. Rezerwat objął skalną grzędę o powierzchni 0,55 ha, rozdzielającą dawne wyrobiska.

W obrębie rezerwatu widoczne są podręcznikowe przykłady form tektonicznych: fałd obalony i fałd leżący, uformowanych w wapieniach i wapieniach marglistych dewonu górnego. Ochroną objęta jest również roślinność: murawy kserotermiczne oraz berberys, wisienka stepowa i dzika róża.Kamieniołom dzieli się na dwie części , wschodnią i zachodnią, pomiędzy którymi zachowała się kilkunastometrowa listwa skalna. W pierwszym od wschodu kamieniołomie widoczne są wapienie cienkoławicowe powstałe w okresie górnego dewonu. W zachodniej części wyrobiska podczas eksploatacji odsłonięto silnie pofałdowane warstwy skalne. Największą ciekawostką jest fałd leżący, objęty ścisłą ochroną. Nosi on nazwę fałdu śluchowickiego.

Prócz występujących w rezerwacie bardzo ciekawych zjawisk tektonicznych na uwagę zasługują znajdujące się tam wapienie bitumiczne. Przyglądając się bliżej występującym tu skałom daje się zauważyć o wiele mniejszą ilość fauny niż w pozostałych odsłonięciach kieleckich. Świadczy to o odmiennych warunkach powstawania osadów. Roślinność występująca w rezerwacie reprezentowana jest przez gatunki suchoroślowe przystosowane do bardzo ubogich warunków glebowych.

Aby lepiej oglądać fałd na terenie dawnego kamieniołomu a także wkoło niego przygotowano ścieżki spacerowe, a także punkty widokowe. Fałd można oglądać również po zmroku gdyż od 2009 r. jest on oświetlony.

Jak dojechać
W okolice kamieniołomu na Ślichowicach można dojechać liniami autobusowymi nr 8, 15, 23, 27, 29, 45, 46, 47, 102, 105, 108, 112, N1 oraz C, należy wysiąść na przystanku SZAJNOWICZA – IWANOWA I, a następnie skręcić w prawo w  ul. Kazimierza Wielkiego którą dojdziemy po ok. 600 metrach do granicy rezerwatu.

Szczegółowe informacje na temat komunikacji miejskiej w Kielcach można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

Wyszukiwarka połączeń znajduje się również na stronie: jakdojade.pl

Pieszo
Przez rezerwat przebiega miejski kielecki żółty szlak spacerowy biegnący z jednej strony od Białogonu i Rezerwatu Karczówka, a z drugiej od Herbów i Rezerwatu Sufraganiec.

Samochód prywatny lub autokar wycieczkowy
Przy kamieniołomach zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych i autokarów do którego można dojechać ul Kazimierza Wielkiego.


x