Kielce:Wykonanie instalacji elektrycznej w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach

2 marca 2016
Numer zamówienia GEO.VIII.262.1.2016.Nazwa zamówienia Kielce:Wykonanie instalacji elektrycznej w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 46098-2016. Data ogłoszenia o zamówieniu: 2.03.2016. Termin: 17.03.2016.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.1.2016.Nazwa zamówienia Kielce: Wykonanie instalacji elektrycznej w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 46098-2016. Data ogłoszenia  o zamówieniu: 2.03.2016. Termin: 17.03.2016.  BIP
x