GEOLOGICZNA ŚCIEŻKA CZASU

31 stycznia 2018

Zadanie ,,Geologiczna Ścieżka Czasu’’ dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, w ramach Umowy dotacji nr 62/15 z dnia 19 maja 2015 roku, obejmuje stworzenie 10 tablic edukacyjnych w Centrum Geoedukacji, prezentujących informacje dotyczące różnorodności geologicznej regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych skał i stanowisk ich występowania. Zadanie o łącznej wartości 39 000,00 zł brutto, uzyskało dofinansowanie w kwocie 35 100,00 zł brutto, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowalnych. Tablice wyeksponowane w Centrum Geoedukacji będą ważnym elementem uzupełniającym wyposażenie dydaktyczne obiektu służące edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ważnym aspektem Geologicznej Ścieżki Czasu jest uzupełnienie informacji podanych na tablicach w formie tradycyjnego tekstu, opisami w Brajlu i okazami skał umożliwiającymi rozpoznawanie dotykiem. Udogodnienia te dedykowane są osobom niewidomym i niedowidzącym, które będą korzystały w tablic w ramach warsztatów edukacyjnych.

x