„Cudze chwalicie, swego nie znacie” czyli jesienne warsztaty Klubu Miłośników Geologii

19 września 2016

Za nami dwa dni warsztatów terenowych, realizowanych dla członków Klubu Miłośników Geologii, w ramach „Programu edukacyjnego dla Klubu Miłośników Geologii”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zajęcia miały charakter dwudniowy, w sobotę w warsztatach udział wzięła „ grupa wtorkowa”, natomiast w niedzielę natomiast młodzież i osoby dorosłe „grupy czwartkowej”. Głównym ich celem przeprowadzonych zajęć było wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu poprzez poznanie geostanowisk regionu świętokrzyskiego. Warsztaty przeprowadzone zostały w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Obszar ten to żywe muzeum przyrodnicze i geologiczne, gdzie jak nasi uczestnicy mogli się przekonać, można wykorzystać szereg niekonwencjonalnych form nauczania środowiskowego, w myśl naszego naczelnego hasła „edukacji poprzez zabawę”.

publikacje-1-700x159

W programie warsztatów znalazły się tak miejsce jak: wąwóz Kamecznica Podmąchocicka,   Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, źródełko i kapliczka świętego Franciszka, zespół klasztorny na Świętym Krzyżu, Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Nowa Słupia. W trakcie warsztatów, zarówno grupa młodsza jak i starsza miała możliwość obserwacji odsłonięć piaskowców kwarcytowych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego a także przykładów wykorzystania lokalnego kamienia w architekturze. Surowce  skalne wykorzystane do budowy kompleksów klasztornych, zarówno na Świętym Krzyżu jak i w Świętej Katarzynie,  stanowią o wysokim potencjale i możliwościach wykorzystania skał świętokrzyskich w architekturze.  Wiele emocji i edukacyjnej zabawy wzbudziła degustacja wody ze źródełka świętego Franciszka, która przybrała formę niekonwencjonalnego konkursu.  Młodzi adepci geologii mieli za zadanie rozpoznać wodę ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, próbując jednocześnie wód mineralnych znanych polskich marek. Zadanie, jak wszyscy stwierdzili nie należało do najprostszych, bo jak się okazało „nasza woda świętokrzyska” posiada również wysokie walory smakowej. Ponadto prócz obiektów przyrody nieożywionej, uczestnicy warsztatów mieli również okazję zapoznać się z światem roślin i zwierząt Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wypełniając specjalnie przygotowaną kartę zadań, gdzie należało m.in. przyporządkować nazwę organizmu-mieszkańca Parku,do odpowiedniego zdjęcia.  Warto wspomnieć, że na terenie Parku stwierdzono ponad 4000 gatunków zwierzą a blisko 95 % jego powierzchni zajmują obszary leśne, gdzie dominujący udział mają gatunki leśne oraz środowiska podmokłych i bagiennych. Duża różnorodność świata roślin i zwierząt stanowią więc o wysokiej bioróżnorodności terenu Łysogór.  Jak się okazało, przygotowana karta zadań nie należała do najłatwiejszych, warto natomiast dodać, że dzięki ćwiczeniu odkryliśmy wśród Klubowiczów, wiele talentów przyrodniczych. Podsumowując tegoroczną, udaną (jak wszyscy zgodnie stwierdzili)  edycję  warsztatów, liczymy że zrealizowane warsztaty przyczyniły się do zwiększenia świadomości geo-przyrodniczej, wśród członków Klubu Miłośników Geologii.


„Program edukacyjny dla Klubu Miłośników Geologii o całkowitej wartości 3 200,00 zł brutto, z kwotą dotacji 2 560,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zadanie  pn. „Projekt edukacyjny dla członków Klubu Miłośników Geologii” będzie realizowany w formie wycieczek  terenowych i zajęć stacjonarnych  (praktycznych). Głównym ich celem będzie wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu poprzez poznanie geostanowisk regionu świętokrzyskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostaną 2 wycieczki terenowe dla Klubu Miłośników Geologii, przeprowadzone w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz najbliższego otoczenia, pod okiem przewodników. Owocem wycieczek terenowych będą okazy geologiczne (skały/skamieniałości/minerały świętokrzyskie).  Okazy te  będą sukcesywnie wykorzystanie w trakcie warsztatów  praktycznych Klubu Miłośników Geologii, m.in. zajęć dotyczących obróbki skalnej.


x