Amfiteatr Kadzielnia

1 stycznia 2010

Projekt pn. „Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Osi 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Amfiteatr Kadzielnia znajduje się w południowej części wyrobiska Kadzielnia, po południowo-wschodniej stronie rezerwatu geologicznego o tej samej nazwie. Obiekt oddano do użytku w 1971 roku, jako efekt projektu zagospodarowania przestrzennego dawnego wyrobiska wapieni dewońskich. Eksploatacja w kamieniołomie trwała do początku lat 60-tych, a historia wydobycia surowca na potrzeby przemysłu wapienniczego sięga przeszło 200 lat. Jednym z kluczowych etapów stopniowej rekultywacji i zagospodarowania dawnego kamieniołomu było utworzenie rezerwatu Kadzielnia oraz budowa amfiteatru.

OPIS INWESTYCJI
Przebudowa i modernizacja Amfiteatru Kadzielnia dotyczy obiektu funkcjonującego już od ok. 40 lat. Inwestycja dotyczy przebudowy Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi. Do realizacji zamierzone są następujące elementy: modernizacja widowni, przebudowa i rozbudowa sceny i podscenia, modernizacja wejścia i kas, przygotowanie miejsca pod toalety przenośne, przebudowa układu drogowego, zagospodarowanie zielenią i mała architektura, niezbędne urządzenia techniczno-budowlane w oparciu o wyposażenie istniejące, wraz z budową nowej stacji transformatorowej i siecią zasilającą. Prace realizowane są przez konsorcjum – Firma budowlana ANNA-BUD z Bilczy i Sport-Halls Sp. z o.o. z Wrocławia.
x