ZAPYTANIA OFERTOWE

17 października 2019

 

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Geonatury Kielce w 2023 roku.

Zapytanie ofertowe zagospodarowanie działu systematyki w Ogrodzie Botanicznym

Całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Geonatury Kielce w roku 2022.

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Geoparku Kielce w 2021 roku.

Modernizacji monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach

Usługa sprzątania i utrzymania czystości obiektów Geoparku Kielce w roku 2020

Wykonanie robót  budowlanych  dotyczących  zabezpieczenia budynku sceny  w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach  przed napływem wód opadowych w ramach zadania inwestycyjnego  „Zabezpieczenie budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia przed napływem wód opadowych

 

Dostawa miniciągnika wraz z osprzętem do Ogrodu Botanicznego II

Wykonanie robót  budowlanych  dotyczących  zabezpieczenia budynku sceny  w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach  przed napływem wód opadowych w ramach zadania inwestycyjnego  „Zabezpieczenie budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia przed napływem wód opadowych

Dostawa miniciągnika wraz z osprzętem do Ogrodu Botanicznego

Dostawa 2 leżaków promocyjnych do Ogrodu Botanicznego

Dostawa toreb promocyjnych Ogrodu Botanicznego

Fotografie i prezentacja

Dostawa parasoli promocyjnych do Ogrodu Botanicznego

Dostawa leżaków promocyjnych do Ogrodu Botanicznego

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej projektu RPOWŚ w Ogrodzie Botanicznym

Zaprojektowanie i wykonanie elementów promocyjnych Ogrodu Botanicznego

Tablice pamiątkowe – Rozbudowa infrastruktury

Wydanie i wydruk albumu promocyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo –gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach.

PFU Zagospodarowanie

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Geoparku Kielce w 2019 roku

Tablice informacyjne – Rozbudowa infrastruktury

Zapytanie-wykonanie i montaż tablicy informacyjnej do Ogrodu Botanicznego w Kielcach

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: rozbudowa ogrodu botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, w zakresie którego mieści się wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, zakresie robót elektrycznych i wodno- kanalizacyjnych.

Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: rozbudowa ogrodu botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, w zakresie którego mieści się wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: rozbudowa ogrodu botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, w zakresie którego mieści się wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

Wykonanie zabezpieczenia istniejących przewodów i kabli zasilających dla jaskiń na Kadzielni w Kielcach.

Wykonanie modernizacji monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach.

Studium wykonalności – rozbudowa infrastruktury edukacyjnej

Studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej rozbudowy Ogrodu Botanicznego w Kielcach

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Geoparku Kielce

x