Klub Miłośników Geologii

27 września 2022

Przypominamy, że po wakacyjnej przerwie wznowione zostały zajęcia Klubu Miłośników Geologii.

Klub  Miłośników Geologii działa przy Centrum Geoedukacji i prowadzi bezpłatne zajęcia dla osób indywidualnych (dorosłych i dzieci od lat 7) we wtorki i w czwartki w godz.: 16:00 – 19:30


W trakcie zajęć uczestnicy:

  • poznają skały, minerały i skamieniałości,
  • uczą się wstępnej obróbki skał i minerałów oraz preparowania skamieniałości,
  • tworzą kolekcje skał i minerałów
  • biorą udział w pogadankach o tematyce geologiczno – geograficznej.
  • biorą udział w zajęciach terenowych

Więcej informacji:

Kierownik Klubu Miłośników Geologii – mgr  Barbara Jędrychowska
tel. 504 890 082;  e-mail: barbara.jedrychowska@geonatura-kielce.pl


x